... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Vzduchotechnika a ventilace

Úkolem vzduchotechniky je optimalizace vnitřního klimatu budov při potřebě nuceného větrání

Vzduchotechniku přizpůsobíme Vašim individuálním požadavkům

Vzduchotechnika se využívá všude tam, kde je zapotřebí zabezpečit výměnu vzduchu a zvýšit tím tak jeho kvalitu v interiéru. Jedná se o dopravování čerstvého vzduchu z vnějšího prostředí do místnosti a odvod odpadního vzduchu do okolí. Výměnu vzduchu mezi vnitřním prostorem a vnějším prostředím je možné zabezpečit několika způsoby. Základem je přirozené větrání, které funguje na základě fyzikálních jevů, jako je rozdílná teplota (tedy i hustota) vzduchu nebo přirozené proudění (vítr). Rozumí se tím prosté otevření oken či dveří, ale také větrání prostřednictvím větracích šachet. Je zcela jasné, že v mnoha případech takové větrání  nemůžeme považovat za dostačující už jenom z hlediska regulace. Proto existuje nucené větrání zabezpečující přívod a odvod vzduchu pomocí ventilátorů. Tady se už jedná o vzduchotechniku, tedy systém, který dokáže kontrolovat, regulovat a upravovat všechny potřebné parametry mikroklimatu. Spojením obou výše zmíněných typů, lze vytvořit kombinované větrání, které může být instalováno způsobem nuceného přívodu a přirozeného odvodu vzduchu, pro např. kancelářské prostory nebo opačným způsobem, tedy vzduch je přiváděn přirozeně a odváděn nuceným větracím systémem pro místnosti s velkým znečištěním jako jsou: kuchyně, toalety, nebo úklidové místnosti. 

Instalací moderních technologií jako je klimatizace, různé čističky vzduchu, zvlhčovače, či vodní pračky se ze vzduchotechnické jednotky stává kompletní systém navržen pro daný objekt tak, aby upravoval všechny požadované parametry vzduchu na ideální hodnoty a zkvalitnil tak  pobyt lidí nebo jakýkoliv proces, který se uvnitř objektu odehrává. Ventilací a jejích součástí jsme schopní zabezpečit jak ochlazování, tak zahřívání vzduchu. Dokážeme upravit jeho vlhkost, či odstranit nežádoucí škodliviny v něm obsažené. K tomu se využívají různé typy zvlhčovačů, vodních praček a filtrů o požadované hodnotě účinnosti od běžných prachových filtrů až po vysokoúčinné HEPA a ULPA filtry používané pro filtraci vzduchu v čistých prostorech. Zvýšení účinnosti ve vzduchotechnice, lze dosáhnout použitím takzvané rekuperační jednotky, která funguje na zpětném získávání tepla z odváděného vzduchu, které by jinak bylo vypuštěno do ovzduší bez využití. Rekuperační zařízení je v podstatě tepelný výměník, kterým z jedné strany proudí odpadní vzduch o teplotě vnitřní místnosti a z druhé strany čerstvý přiváděný vzduch, kterému je toto teplo předáváno. Účinnost těchto jednotek, může dosáhnout až 90%, to znamená, že tento procentuální podíl tepla, by byl jinak nevyužitý a přiváděný vzduch, by musel být o tuto hodnotu upravován, což by výrazně zvyšovalo provozní náklady.

Vzduchotechnické systémy se přirozeně velmi liší podle charakteru a velikosti objektů, ve kterých jsou použity, i nároků, které na ně kladou jejich uživatelé. Základním kamenem každé dobře fungující vzduchotechniky je projekt vypracovaný zkušeným odborníkem. Dalším důležitým parametrem je výběr odborného dodavatele vzduchotechniky, jehož prostřednictvím bude zajištěna bezchybná a optimální instalace vzduchotechniky a všech souvisejících komponentů, včetně zajištění následného servisu a údržby. Obraťte se proto s důvěrou na náš proškolený personál. 

Veškeré níže uvedené služby nabízíme pro: domácnosti, komerční objekty i instituce.

 • Komplexní dodávky vzduchotechnických zařízení včetně potrubí a silnoproudu (prodej, montáž, rekonstrukce, opravy, servis)
 • Měření a regulace (MaR) VZT systémů
 • Kontroly a revize protipožárních klapek
 • Technologické odsávání výrobních prostor
 • Zařízení pro odvod tepla a kouře (tzv. systémy ZOTK užívané při požáru)
 • Odvod teplého vzduchu z kompresoroven
 • Dodávky a montáž vzduchových dveřních clon
 • Odvlhčování
 • Čističky vzduchu
 • Dodávky filtračních médií a kapsových filtrů
 • Kyselinovzdorné ventilátory včetně potrubí
 • Laboratorní a průmyslové digestoře
 • Rekonstrukce větrání panelových domů
 • Řízené větrání / teplovzdušné vytápění s efektivní rekuperací vzduchu (systémem zpětného získávání tepla)
 • Komplexní dodávky chlazení a klimatizace