... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Vodoměry

Provádíme prodej, dodávky, montáže, zapojování a výměnu vodoměrů pro domácnosti, komerční objekty i instituce

Měřiče vody (vodoměry) jsou nedílnou součástí každé objektové vodoinstalace a vodovodní sítě. Měření průtoku vody pomocí certifikovaného vodoměru je nejen nezbytnou podmínkou pro připojení objektu k veřejné vodovodní síti, ale pro uživatele vodovodu je spolehlivou metodou, jak uhlídat náklady na spotřebovanou vodu a případně odhalit neplánovaný únik či spotřebu vody v rámci objektu nebo areálu.

Vodoměry dělíme podle účelu použití a principu měření průtoku vody do několika skupin

Bytový vodoměr

Bytové vodoměry

Bytové vodoměry jsou primárně určené k měření průtoku a odběrného objemu pitné či užitkové vody v bytech a domácnostech.

Hlavní vlastností je jejich přesnost měření a vysoký stupeň ochrany před nežádoucím ovlivněním naměřených hodnot - jedná se o nejrozšířenější skupinu vodoměrů. 

Trendem posledních let jsou elektronické vodoměry s rádiovým odečtem. Spotřebu vody lze zjistit dálkově během pár vteřin bez přístupu do domu a k jednotlivým měřícím místům.

Domovní vodoměr

Domovní vodoměry

Domovní vodoměry plní funkci měřidla průtoku a odebraného objemu vody na vstupu do objektů.

Používají se jako patní měřidla odběru vody v místech napojení bytových domů, panelových a činžovních domů, rekreačních objektů a zahrádkářských kolonií na veřejnou vodovodní síť.

Průmyslové vodoměry

Průmyslové vodoměry

Průmyslové vodoměry slouží jako patní měřidla na vstupech přívodů vody do průmyslových a jiných komerčně využívaných objektů.

Jsou určeny pro přesný odečet spotřeby vody a následnou fakturaci. Jejich konstrukce dovoluje výměnu měřicí technologické části vodoměru bez demontáže armatury a bez nutnosti delší odstávky měřeného objektu od přívodu vody.

Hydrantový vodoměr

Hydrantové vodoměry

Hydrantové vodoměry jsou určené pro dočasné měření odběru vody z hydrantových požárních stojanů.

Používají se pro mobilní účely při nutnosti krátkodobého využití hydrantu například pro hašení požáru, napouštění vodních nádrží, umývání fasád domů tlakovou vodou apod.

Ultrazvukové vodoměry

Ultrazvukové vodoměry

Ultrazvukové vodoměry se vyznačují vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou v širokém rozsahu měření. Nepotřebují vnější elektrické napájení, neobsahují žádné pohyblivé části a ve srovnání s klasickými vodoměry mají podstatně nižší hydraulické ztráty. 

Používají se pro provozní i fakturační měření okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody ve vodárenství, vodohospodářství a ostatním průmyslu dle normy ČSN - EN14154. Svými technickými možnostmi a parametry jsou určeny nejen pro měření spotřeby, ale zejména pro monitorování úniků vody a stavu vodárenských sítí s možností připojení k systému dálkového přenosu dat.

Indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry slouží k nejpřesnějšímu měření průtoků vody bez mechanického zásahu do proudu - neobsahují žádné mechanické části snižující průtok a tlak v potrubí.

Umožňují demontáž měřidla bez nutnosti rozebrání armatury a tedy s pouze krátkodobým omezením přívodu vody do objektu. Je možné z nich získávat elektronické údaje o průtocích a odběru vody a jsou tedy vhodné do systémů automatické regulace a vyhodnocování průtoků vody.