... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Vodní zdroje

Řez vrtanou studnou

Řez vrtanou studnou

Voda z veřejného vodovodu je stále dražší a její cena poroste i nadále. Proto mnoho lidí uvažuje o vybudování studny. Jenže voda není naším majetkem, takže jen tak si postavit studnu, byť na svém pozemku, a využívat vodu z ní, nemůžeme. Pro její stavbu platí přísná pravidla. Vrtaná studna je ze zákona považována za vodní dílo a proto je třeba na ni vyřídit stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod. Využívat podzemní studnu může investor po kolaudaci studny příslušným vodoprávním úřadem.

Podzemní voda je stále více oblíbeným zdrojem vody, který nabízí stabilitu díky přirozené filtraci přes vrstvy zeminy. Správné čerpání podzemní vody je základem pro zajištění maximální otimalizace spotřeby energie, což naopak souvisí s minimálními náklady během životnosti. Optimalizace čerpacího systému závisí na vhodné kombinaci několika faktorů: na vhodném zásobníku podzemní vody, velikosti vrtu, zvoleném ponorném čerpadle, potrubním systému a kvalitě podzemní vody.


Jednotlivé etapy přípravných prací

Komplexní realizaci předchází vyhledání vhodné polohy pro umístění vodního zdroje (vrtané či kopané studny).

Další etapou prací je zpracování hydrogeologického posouzení a vyjádření hydrogeologa k realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu včetně jeho realizace.

Vyhodnocení hydrogeologických, hydrotechnických a technických parametrů zjištěných na průzkumném vrtu.

Zpracování technické a odborné hydrogeologické dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vyjádření hydrogeologa a projektu vrtané, či kopané studny - vodního zdroje.

Čerpací a stoupací zkoušky pro zjištění parametrů vodního zdroje, především vydatnosti a pro posouzení možnosti ovlivnění studní a jiných vodních zdrojů v blízkosti nově realizované studny.


Budování vodních zdrojů 

Vrtané studny jsou skryté konstrukce, které potřebují dostatečnou kvalitu materiálů. Vrty jsou standardně zhotovovány s výstrojí z rozvětveného polyethylenu HDPE nebo tlakového PVC s atestem pro styk s pitnou vodou, pevnostně odolávající mechanickému namáhání v běžných geologických podmínkách, zaručující vysokou konstrukční kvalitu vrtu a jeho prakticky neomezenou životnost.

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti z oblasti komplexního budování vodních zdrojů, proto naváhejte a svěřte budování své studny do rukou odborníků.

Veškeré níže uvedené služby nabízíme pro: domácnosti, komerční objekty i instituce.


 • Vyhledávání zdrojů podzemních vod


 • Návrh a rekonstrukce objektů pro jímání podzemní vody


 • Realizace jímacích objektů podzemní vody


 • Vrtání, výstavba a celková realizace vrtů a studní, napojení studní na objekty


 • Hydrodynamické zkoušky (ověřovací až poloprovozní čerpací zkoušky, individuální i skupinové čerpací zkoušky, vsakovací zkoušky, stoupací zkoušky)


 • Údržba jímacích objektů podzemních vod a jiných vodohospodářských objektů


 • Prohlídky vrtů, drenážních a kanalizačních systémů


 • Prodej a montáž zařízení na úpravu vody


 • Stavby, opravy, rekonstrukce, napojování vodních zdrojů a domácích vodáren na objekty


 • Realizace nové vodovodní přípojky včetně projektové dokumentace, zemních prací, zajištění tlakové zkoušky, odběru a vyhodnocení vzorků, geodetického zaměření přípojky


 • Úpravy stávající vodovodní přípojky – výměna, zrušení nebo přeložka přípojky, osazení a přemístění vodoměru včetně úpravy vodoměrné sestavy


 • Výstavba, opravy, rozšiřování vodovodních řadů a jejich součástí – propojení a přeložky řadů, výměna uzavíracích armatur


 • Lokalizace a opravy poruch na vodovodech