... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Vyplatí se v rámci modernizace topného systému doplnění o solární termické a fotovoltaické technologie?

Solární termické a footovoltaické systémy se dnes využívají jako ekologické techniky na výrobu tepla a elektrické energie a nabízejí řadu výhod. Sluneční kolektory nebo fotovoltaické moduly se dají zpravidla bez vynaložení větších nákladů a z optického hlediska optimálně integrovant na střeše. Vhodně přispívají k dodávkám tepla do domu, což se vyplatí i finančně, protože zakoupení je finančně podporováno státem formou dotačního programu "Nová zelená úsporám". Váš partner Aureg Vám nabízí v této oblasti komplexní služby.

Solární termické systémy

Termické solární kolektory jsou ideálním doplněním každého topného systému a pomáhají trvale chránit zásoby paliva. Vysoce efektivní sluneční kolektory mohou pokrýt až 35 % roční spotřeby energie na přípravu pitné vody a vytápění. Ať už začínáte s novým kondenzačním vytápěním na olej nebo plyn, topným systémem na dřevo nebo tepelným čerpadlem – všechna moderní zařízení jsou připravena pro kombinaci se solární technikou. 

Druhy kolektorů pro ohřev vody a vytápění 

  • Ploché selektivní kolektory – tvoří je kovový box se skleněným krytem pokrytý vysoce selektivní vrstvou a s absorpční deskou uprostřed, používají se pro celoroční ohřev vody a vytápění s provozními teplotami do 60 °C
  • Ploché vakuové kolektory – mají vakuotěsné tělo z oceli, uprostřed je zavěšen absorbér, kolektor uzavírá tabule solárního skla, kolektor je vakuován až po namontování na střechu, používají se pro celoroční ohřev vody a vytápění, případně průmyslové aplikace s provozními teplotami do 90 °C, výkonnost je srovnatelná s kolektory z vakuových trubic.
  • Trubkové vakuové kolektory s jednostěnnou trubkou – absorbér je umístěným ve vakuované krycí skleněné trubce. Je používán pro kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění a průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 90 °C; používají se pro vyšší zisky energie, zejména pro topné systémy, méně vhodné jsou pro přípravu teplé vody.
  • Trubkové vakuové kolektory s dvojstěnnou trubkou – využívají jako tepelnou izolaci vakuum, vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Na vnitřní trubici je nanesena vysoce selektivní absorpční vrstva. Získané teplo se odvádí speciálními hliníkovými lamelami do měděných trubiček, ve kterých proudí ohřívaná kapalina. Používají se pro kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace s provozní teplotou nad 90 °C. Riziko ztrát vzniklých působením vnějších vlivů je menší než v jejich nevakuové variantě. Vakuový kolektor ochlazování povrchu zmíněnému u vzduchových zařízení brání tím, že je z okolí absorbéru s kapalným teplonosným médiem vyčerpán vzduch a díky tomu kolektor pracuje efektivně i v chladných obdobích. Vakuové trubicové kolektory také umí efektivně zužitkovat i difúzní (rozptýlené) záření při zatažené obloze.

Trubicový kolektor Vitosol 200-T umožňuje velmi flexibilní montáž nezávislou na poloze. Hodí se pro montáž na fasádách nebo balkonech stejně jako pro velké objekty pro průmyslové a komerční účely. Navíc je atraktivním architektonickým prvkem.

Podstatná výhoda Vitosolu 200-T (typ SP2A) spočívá v montáži na fasádu s nasměrováním úhlu absorbéru o +/- 25° pro maximální využití sluneční energie. Montáž na střechu pomocí háku nebo kotvy pro krokev zjednodušuje umístění kolektorů. Odborník šetří čas i při montáži, protože potřebuje pouze dvě kolejnice. Navíc není nutné otevírat při vsazování trubic plášť sběrače. Nové zadržovací kryty ve spodní kolejnici brání možnému vyklouznutí trubic. V případě servisu lze trubice díky „suchému napojení“ rychle a jednoduše vyměnit i v případě, že je zařízení naplněné.

Vakuový trubicový kolektor Viessmann VITOSOL-200T

Návratnost solární termické technologie

Úspory, rychlá návratnost a Vaše pohodlí závisí především na správném výběru technologie a celkovém návrhu solárního systému. Je jedno jestli se jedná o ohřev vody, nebo kombinaci s přitápěním a ohřevem bazénu. Pokud systém předimenzujeme (zbytečně výkonný a rozsáhlý systém), zaplatíme zbytečně za materiál a produkty, které nevyužíváme. Naopak pokud bude systém poddimenzovaný, nebude pokrývat naše potřeby a nebude tedy plnit naplno svoji funkci úsporného zdroje, budeme muset získávat tepelnou energii pomocí bivalentního zdroje.

Efektivitu a funkčnost solárně-termického systému může významně ovlivnit inteligentní řízení jeho provozu. Na trhu jsou k dispozici regulátory, které lze považovat za elektronické mozky solárních systémů – dovedou např. na základě vyhodnocování snímaných teplot automaticky řídit činnost systémů se slunečními kolektory, zajistí funkci bezpečnostního odstavení kolektorů a další speciální funkce. 

Díky elektronice dále může zvýšit výtěžnost ze solárních kolektorů. Nové regulátory umí pracovat s úspornými elektronicky řízenými čerpadly. Tyto úsporná elektronicky řízená čerpadla přitom pracují velice levně a hlavně pomáhají prodloužit chod solárních kolektorů díky přesně nastavitelným otáčkám, které se regulují v závislosti na rozdílu teplot mezi kolektory a teplou vodou. Výsledkem je efektivnější provoz.

Kde má využití solárně-termického systému smysl

Smysluplná investice do solárního termického systému pro přitápění má několik základních podmínek:

  • objekt musí splňovat kritéria nízkoenergetické stavby
  • musí mít také stálou spotřebu teplé vody nebo jiné letní využití sluneční energie
  • musí mít nízkoteplotní otopnou soustavu

Pokud tato kritéria dům nesplňuje, může solárně termické zařízení skončit pouze jako nákladný ohřívač užitkové vody popř. bazénu.


Graf potřeby tepla a solární energie během roku

Graf potřeby tepla a solární energie během jednotlivých měsíců

Fotovoltaické systémy – elektrická energie ze slunce

Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje využití regenerativních energetických systémů, jsou i spotřebitelé a koneční uživatelé stále lépe připraveni vyrábět elektrickou energii sami. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost využít bezplatnou sluneční energii k vlastnímu zisku. Instalací fotovoltaických modulů dává provozovatel najevo zodpovědný přístup k životnímu prostředí a aktivně tak přispívá k ochraně klimatu tím, že zamezuje tvorbě emisí CO2. 

Náklady za energii se neustále zvyšují a fotovoltaické zařízení tak pomáhá nejen šetřit peníze, ale zmenšuje také závislost na dodavatelích energie a navyšuje zhodnocení nemovitosti. Elektrickou energii, kterou si provozovatel sám vyrobí, lze využít pro vlastní potřebu nebo také dodávat do veřejné sítě. 

Orientační mapa průměrného měrného ročního úhrnu globálního slunečního záření na území ČR


Orientační mapa průměrného měrného ročního úhrnu globálního slunečního záření na území ČR


Průměrný roční úhrn globálního slunečního záření dopadajícího na horizontální plochu na území České republiky se pohybuje od 940 do 1337 kWh / m2 / rok (viz mapa výše).

Nabízíme prodej, montáž a servis solárních termických systémů níže uvedených prověřených značek:

Solární termické systémy Vaillant

Solární termické systémy Viessmann

Solární termické systémy Buderus

Solární termické systémy Junkers

Solární termické systémy Viadrus

Dle požadavku zákazníka, nabídneme jakékoliv kvalitní zařízení dostupné na našem trhu.

Pro naše zákazníky něco navíc: 


nonstop podpora & pohotovost (24 hodin / 7 dní v týdnu) 

našim zákazníkům nabízíme nonstop telefonickou - technickou podporu