... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Tepelná čerpadla

Díky dotačnímu programu "Nová zelená úsporám" a vysokým cenám energií je návratnost investice do tepelného čerpadla velmi krátká

Pokud jsou tepelná čerpadla odborně instalována, dosahují vysokých energetických úspor 

Teplo je velmi důležitou součástí Vašeho domova. Vytápění, ohřev vody, ohřev bazénu, větrání či chlazení, to vše Vám může zajistit tepelné čerpadlo a to velmi levně. Tepelná čerpadla jsou alternativním obnovitelným zdrojem tepelné energie. Obnovitelné energie jsou k dispozici prakticky všude a lze je vynalézavě využívat. To platí především pro teplo z okolního životního prostředí akumulované v zemi, ve spodní vodě a ve vzduchu. Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Proto, jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu "Nová zelená úsporám". Díky dotačnímu programu "Nová zelená úsporám" a vysokým cenám energií, je návratnost investice do tepelného čerpadla velmi krátká.

Tepelná čerpadla se v zahraničí využívají pro vytápění naprosto běžně již několik desítek let, nejedná se tedy o žádnou módní technicky dosud nevyspělou záležitost. Tyto systémy se vyrábějí v mnoha variantách, vzhledem k náročnosti montáže, vyžadují vždy přítomnost odborníků. Jen ti na základě odborného posouzení přímo na místě, pro Vás zvolí tu nejvhodnější (ideální) variantu tepelného čerpadla.

Máme za sebou dlouholeté zkušenosti z prodeje, montáže a servisu tepelných čerpadel s nekompromisním důrazem kladeným na kvalitu, inovace a výhody pro zákazníka, proto nabízíme jen silné prověřené mezinárodní a regionální obchodní značky s velice širokou nabídkou produktů. Námi nabízené produkty s příslušenstvím od renomovaných výrobců, představují špičku v oboru a díky nim, můžeme garantovat vysokou míru efektivity těchto technologií.

Prodej, montáž a servis tepelných čerpadel nabízíme pro: domácnosti, komerční objekty i instituce.

Typy tepelných čerpadel

  • Země / voda (plocha nebo vrt)

Tento typ tepelných čerpadel patří mezi velmi významné systémy. Vzhledem k jeho provozu vůči venkovním klimatickým podmínkám, můžeme tento systém hodnotit jako nejstabilnější. Tepelná čerpadla typu země / voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že se pod bodem bivalence (teplota kolem -5°C až -8°C), připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně. V některých případech je můžeme provozovat i monovalentně, což má svoje výhody a nevýhody. Jeho jedinou nevýhodou jsou zemní práce, které jsou s jeho instalaci velice úzce spjaty. Pro čerpání tepla ze země, potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (zde se můžeme setkat i s označením vertikální kolektor). Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

  • Voda / voda 

Tento systém tepelných čerpadel, dává nejvyšší topný faktor, ale lokalit vhodných k jeho instalaci je málo. Tepelná energie se může čerpat z vody povrchové nebo podzemní. Pokud to geologické dispozice a vydatnost pramene dovolí, jsou studny tím nejlepším zdrojem tepelné energie. Podzemní voda má poměrně stabilní teplotu (+8°C až +10°C). K tomuto typu tepelného čerpadla jsou třeba dvě studny, a to jedna zdrojová a druhá vsakovací. U tohoto systému, by se rozhodně nemělo podceňovat ověření vydatnosti pramene (spodní vody) seriózními, dostatečně dlouhými čerpacími zkouškami. Pořizovací cena těchto studií bývá nižší než u geotermálních vrtů. Teplota vody v povrchových tocích kolísá, proto jsou řeky, rybníky a jiné vodní plochy v instalacích tepelných čerpadel spíše raritou. U těchto instalací se nečerpá přímo voda, ale na dno se instalují hadice jako v případě plošného kolektoru. Tepelné čerpadlo je pak zapojeno shodně se systémem země / voda.

  • Vzduch / voda 

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu, lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu, odpadají zemní práce spojené s případem zemního tepelného čerpadla a i pořizovací náklady budou obvykle o něco nižší. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda většinou  provozována v bivaletním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -3°C až -5°C) se připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně.

  • Vzduch / vzduch 

Tyto tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako tepelná čerpadla, vzduch / voda, jen s tím rozdílem, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektuTepelná čerpadla vzduch / vzduch mohou mít jen jednu vnitřní jednotku (split), nebo více vnitřních jednotek (multisplit). Tepelná čerpadla s jednou vnitřní jednotkou se používají pro vytápění malých bytů, temperaci domů nebo chat a chalup. Vnitřní jednotka vytápí především místnost, kde je umístěna. Při použití více vnitřních jednotek, je možné tímto způsobem zajistit vytápění nebo i klimatizaci celého domu. Mezi tento typ tepelných čerpadel bývají řazeny i systémy na rekuperaci tepla a tepelná čerpadla určená pro vzduchotechnické jednotky, například pro bazény, kde plní i funkci odvlhčování.   

  • Odpadní vzduch / voda 

    Při řízeném větrání s využitím tepla obsaženého ve vypouštěném vzduchu (tzv. rekuperace tepla) se využívá energie obsažené ve ventilačním vzduchu, který by byl jinak bez užitku vypouštěn ven. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami či domácími spotřebiči. Tento plně integrovaný systém zpětného získávání tepla s tepelným čerpadlem vzduch / voda, nahrazuje několik systémů (vytápění, klimatizace, ohřev TUV). Funkce tepelného čerpadla je v tomto případě využita pouze při potřebě vyššího energetického zisku (topení, chlazení, ohřev TUV), v ostatních případech je využit pasivní výměník (rekuperátor) s minimální spotřebou celého zařízení. Vzduch z místností o pokojové teplotě prochází přes výparník, kde předá svoji tepelnou energii chladivu. Pak je ochlazený vzduch vyfukován ven do volného prostoru. Chladivo, jehož nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, cirkuluje v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla. Když vstoupí do výparníku, kde získá energii z teplého vzduchu z místností, přejde chladivo do plynného stavu. Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen a tím se dále zvýší jeho teplota. Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu. Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota. Tím dokončilo chladivo při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze zdroje energie (vzduchu) opět přejde do plynného stavu.

Nabízíme prodej, montáž a servis tepelných čerpadel níže, uvedených prověřených značek:

Tepelné čerpadlo Vaillant

Tepelné čerpadlo Viessmann

Tepelné čerpadlo Junkers

Tepelné čerpadlo Viadrus

Tepelné čerpadlo Nibe

Dle požadavku zákazníka, nabídneme jakékoliv kvalitní zařízení dostupné na našem trhu.

Pro naše zákazníky něco navíc: 


nonstop podpora & pohotovost (24 hodin / 7 dní v týdnu) 

našim zákazníkům nabízíme nonstop telefonicko - technickou podporu