... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Kanalizace

Požadujte vždy odbornou realizaci své kanalizace

Kvalitně a v souladu s normou provedená kanalizace je zárukou bezproblémového fungování celého vodovodního systému

Pro všechny komerční objekty či obytné domy je splašková kanalizace nezbytnou součástí stavby. Každá domovní i veřejná kanalizace musí splňovat parametry předepsané soustavou norem a zákonů. Současná legislativa v oboru stavebnictví klade na stavitele nároky, vyžadující nejen dobrý přehled v materiálech a technologiích, ale předpokládá také širokou znalost platných norem a předpisů. Kanalizace musí již ve fázi projektu splňovat státem dané normy a vyhovovat znění řady zákonů. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti musí kanalizace především bezpečně a spolehlivě odvádět odpadní vodu z objektu do kanalizační sítě, případně odpadních jímek nebo čističek. Svépomocné vystavění kanalizace neprofesionály ve většině případu vede ke špatné výstavbě kanalizace a ta pak může dostat stavitele do velmi nepříjemných problémů. Špatně vybudovaná kanalizace v kombinaci s nedodržením norem může mít za následek nejen špatnou funkčnost a bránit plynulému odtoku odpadů, ale v důsledku může docházet k jejich ucpávání, vytékání a průsakům splašků do prostoru objektu a do spodních vod. Obvykle pak následují stížnosti občanů na šířící se zápach, kontaminace zdrojů pitné vody, šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení a ve výsledku velmi vysoké sankce ze strany stavebního úřadu a kontrol hygieny. Z výše uvedených důvodů je vždy lepší těmto situacím předcházet a svěřit veškeré práce spojené s kanalizací do rukou odborníků.

Náš profesionální instalatérský team dokáže uspokojit veškeré požadavky v oblasti domovních i veřejných kanalizací.

Veškeré níže uvedené služby nabízíme pro: domácnosti, komerční objekty i instituce.

  • Projektování kanalizací / zajišťujeme komplexní realizace kanalizačních systémů /

Předpokladem dobře fungující kanalizace vystavěné v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Výstavba kanalizace bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu může mít za následek odmítavý postoj stavebního úřadu k vydání kolaudačního rozhodnutí. Naše projekty kanalizací respektují platnou legislativu a normy, kanalizace  jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací s využitím moderních technologií a materiálů. V návaznosti na vypracovaný projekt kanalizačního systému následně provedeme všechny potřebné výkopové a instalatérské práce, jejichž výsledkem je plně fungující kanalizační síť. 

  • Montáže domovních kanalizací / instalace kanalizačních systémů /

Montáže domovních splaškových kanalizací vyžadují jak potřebné nástrojové vybavení tak i kvalifikované pracovníky - vodoinstalatéry, ovládajících profesionálně své řemeslo. Jedině profesionální vodoinstalatéři jsou schopni zaručit estetické montáže kanalizací v souladu s projektem a zákonnými normami. Všichni naši instalatéři jsou zkušenými odborníky v oboru domovních kanalizací a jsou zvyklý odvádět kvalifikovanou odbornou práci. Amatérsky provedené montáže kanalizací lze obvykle poznat na první pohled podle nepřesnosti napojení jednotlivých částí, prosakujících spojů, zápachu šířícího se z odpadů apod.

  • Rekonstrukce kanalizací  renovace, přestavby a rozšíření stávajících kanalizačních systémů /

Kanalizační svody podléhají stárnutí. Zejména starší ocelové potrubí kanalizačních systémů minulého století trpí zanášením vodním kamenem, organickými usazeninami, oxidací a působením atmosférických vlivů i hydrodynamických sil. Není moudré ponechat kanalizaci svému osudu a čekat až na první havárii. Včasná rekonstrukce a renovace kanalizace by měla být v zájmu majitele každého objektu. Rekonstrukce kanalizačních systému a domovních odpadů se provádějí odstraněním stávajících systémů kanalizačních svodů, potrubí, septiků, jímek a jejich nahrazením moderním systémem odpadového vedení. Rekonstrukce kanalizací patří mezi odborné instalatérské práce, které by měli být vždy svěřeny zkušené profesionální  firmě. Firma AUREG nabízí ucelenou nabídku v této oblasti od projektování rekonstrukce po napojování objektů na veřejné kanalizace a čističky odpadních vod.

  • Opravy kanalizačních systémů a domovních odpadů / plánované neakutní opravy ve stávajícím kanalizačním systému /

Pravidelná údržba kanalizačního systému by měla být samozřejmou povinností každého provozovatele domu nebo kanalizační sítě. Zanedbané pravidelné prohlídky a opravy drobných závad kanalizačních svodů mohou později vyústit vhavárie kanalizace s vážnými následky. Vyčíslení škod způsobených havárií kanalizačního systému může dosáhnout i miliónů korun, v horším případě může havárie skončit úrazem nebo smrtí osob. Nejlepší je katastrofickým scénářům předcházet včasnou údržbou kanalizace a jejími pravidelnými opravami. Čím jsou kanalizační svody starší, tím častěji se na kanalizaci vyskytují závady. Mezi základní udržovací práce a opravy na kanalizačních systémech patří např. výměny starých kanalizačních vedení, pravidelné čištění kanalizace a domovních odpadů, hlídání hladiny a včasné odvozy kalů ze septiků a odpadních nádrží apod. 

  • Havárie kanalizace / akutní opravy poruch při náhlých havarijních stavech /

Havárie kanalizací mají obvykle za následek nečekané hromadění často velkého objemu odpadní vody v místech, kde se s jejím výskytem nepočítá. Obvykle uniklé odpady způsobují škody na majetku a ohrožení osob, které jsou tím větší, čím se jedná o závažnější havárii a čím delší je doba od vzniku poruchy do jejího odstranění. Z výše uvedených důvodů je nutné v případě vzniku a odhalení havárie kanalizace bez odkladu volat odborníky, kteří v rámci havarijního výjezdu závadu v nejkratším možném čase odstraní.

Pro naše zákazníky něco navíc: 

nonstop podpora & pohotovost

nonstop podpora & pohotovost (24 hodin / 7 dní v týdnu) 

našim zákazníkům nabízíme nonstop telefonickou - technickou podporu